>

 

Karup Vandværk

 Forside

 Takstblad

 Værkerne

 Vandkvalitet

 Måleraflæsning

 Vedtægter

 Regulativ

 Årsberetninger

 Regnskaber

 Kontakt

 

Driftsmeddelelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandværkets bestyrelse anmoder om, at der ved observationer af uregelmæssigheder i vandforsyningen

såsom brud på ledningsnettet, åbne brandhaner eller utætheder ved stophaner og lignende, hurtigst muligt

rettes henvendelse til værkets driftsbestyrer:
 

Vagthavende 20 25 50 30

 

Der herefter vil tage aktion og iværksætte det fornødne. Opnås ikke kontakt til driftsbestyreren. Anmodes

der om, at der ringes til en af de øvrige under afsnittet ”Kontakt” anførte, enten Forretningsføreren eller

en i bestyrelsen. Vandværkets bestyrelse vil gøre opmærksomt på, at vandværkets ansatte kun aflønnes

for et aftalt antal arbejdstimer pr. uge, og ikke betales for tilkald døgnet rundt. Der kan derfor ved

uregelmæssigheder i vandforsyningen være situationer, hvor afhjælpningen af driftsforstyrrelser må afvente

tilstedeværelse af personel. Bestyrelsen vurderer pt., at denne model ud fra økonomiske årsager opfylder

forbrugernes ønsker om levering af vand til den økonomiske mest forsvarlige pris. Vel vidende, at uregel-

mæssigheder i vandforsyningen, ved eksempelvis brud på ledningsnettet, er ubehagelig og ofte ubelejligt,
men heldigvis ikke medfører katastrofale eller livstruende situationer.


 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup