Emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling som finder sted i marts 2015 skal være formanden i hænde senest 15. februar 2015.

 

Karup Vandværk a.m.b.a.

 Forside

 Takstblad

 Værkerne

 Vandkvalitet

 Måleraflæsning

 Vedtægter

 Regulativ

 Årsberetninger

 Regnskaber

 Kontakt

 

Byens to vandværker

 

Primært vandværk på Vandværksvej

 

Sekundært vandværk på Vandværksstien

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup