Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

Vandværket på Vandværksstien er det ældste af de 2 vandværker i Karup. Værket er bygget i 1964 og rummer 3 boringer i forskellige størrelser og dybder.

Boring 1 er en 12” boring som er 66 meter dyb, boring 2 er ligeledes en 12” boring men er kun 41 meter dyb og boring 3 er en 6” boring med 40 meters dybde. Vandet pumpes op fra de tre boringer og passerer igennem de 2 filtertanke, hvor der sker iltning, fældning og neutralisering. Derfra løber vandet ned i renvandstanken/bassinet som rummer 300 kubikmeter. Fra renvandsbassinet pumpes vandet ved hjælp af 6 pumper ud i ledningsnettet, som via vandmålerne ender ved vandhanerne hos forbrugerne. Pumperne er automatiske og til- og frakobler afhængigt af forbrug og tryk.

Vandværket på Vandværksstien har teoretisk en maksimal kapacitet på ca. 3600 kubikmeter vand i døgnet på pumpesiden ud mod ledningsnettet, men boringerne sætter begrænsningerne i og med at der maksimalt kan pumpes ca. 1500 kubikmeter op af boringerne i døgnet. Kapaciteten er rigelig i forhold til det konstante daglige forbrug (ca.200 kubikmeter), og selv varme dage i længere perioder vil ikke medføre problemer.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup