Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

Vandværket på Vandværksvej er det nyeste af de 2 vandværker i Karup. Vandværket er bygget i 1979 og rummer 2 boringer.

Begge boringer har en diameter på 22,5 cm og er henholdsvis 60 og 61 meter dybe. Vandet pumpes op fra de to boringer og passerer igennem de 2 filtertanke, hvor der sker iltning, fældning og neutralisering. Derfra løber vandet ned i renvandstanken/bassinet som rummer 1000 kubikmeter. Fra renvandsbassinet pumpes vandet ved hjælp af 5 pumper ud i ledningsnettet, som via vandmålerne ender ved vandhanerne hos forbrugerne. Pumperne er automatiske og til- og frakobler afhængigt af forbrug og tryk.

Vandværket på Vandværksvej har teoretisk en maksimal kapacitet på ca. 5700 kubikmeter vand i døgnet på pumpesiden ud mod ledningsnettet, men boringerne sætter begrænsningerne i og med at der maksimalt kan pumpes ca. 2700 kubikmeter op af boringerne i døgnet. Kapaciteten er rigelig i forhold til det konstante daglige forbrug (ca.500 kubikmeter), og selv varme dage i længere perioder vil ikke medføre problemer.

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup