Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

Du har klikket på filterbeholderne på Vandværksvej, de ser sådan ud:

 

Der er to beholdere og de rummer hver især filtermateriale som vandet pumpes igennem inden det løber over i renvandsbassinet.

 

Filterbeholderne, som er serieforbundet, sikrer at partikler af bl.a. jern m.v. udfældes, såvel som ilt tilsættes og kuldioxid m.v. neutraliseres.

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup