Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

Du har klikket på pumperne på Vandværksvej, de ser således ud:

 

Der er i alt 5 pumper, som pumper vandet fra renvandsbassinet ud i ledningsnettet til forbrugerne.

 

Pumperne reguleres automatisk, således at trykket i videst muligt omfang er konstant hos den enkelte forbruger.

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup