Karup Vandværk

 Forside

 Takstblad

 Værkerne

 Vandkvalitet

 Måleraflæsning

 Vedtægter

 Regulativ

 Årsberetninger

 Regnskaber

 Kontakt

 Persondata

 

 

 

      webmaster

 

Måleraflæsning

 

 

 

Aflæsning af målere januar.
Forbrugere under Karup-Vandforsyning vil ikke modtage aflæsningskort fremover, idet de i efteråret opsatte elektroniske målere aflæses automatisk pr. 31. december.
Forbrugerne opfordres dog til som hidtil at aflæse måleren regelmæssigt og holde øje med forbruget, samt de oplysninger om evt. lækage som vises på måleren (hvis måleren ikke har stået stille 1 time i hvert 24 timers periode vil teksten "leak" fremkomme på måleren).
 
Indberetning om forbrug ved fraflytning.
Forbrugere, der fraflytter Karup-Vandforsyning, opfordres til at meddele dette gerne på mail til Vandværkets/Varmeværkets fælleskontor hvor Kate Nielsen behandler din henvendelse.

Anfør: Navn, fraflytningsadresse, måleraflæsning, samt den nye tilflytningsadresse.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup