Karup Vandværk

 Forside

 Takstblad

 Værkerne

 Vandkvalitet

 Måleraflæsning

 Vedtægter

 Regulativ

 Årsberetninger

 Regnskaber

 Kontakt

 Persondata

 

 

 

      webmaster

 

 

Karup Vandforsyning leverer drikkevand fra to værker, det primære værk på Vandværksvej med to boringer, der begge henter vandet fra en dybde på 60 meter, og det sekundære værk på Vandværksstien med tre boringer, hvor den ene boring -af nyere dato- henter vandet fra 60 meter, og de to øvrige boringer -af ældre dato- henter vandet fra 40 meter. 

Undergrunden under Karup er lagdelt og består af to sandmagasiner adskilt af et lerlag på ca. 1 meter. Et øvre magasin gående fra overfladen og ned til ca. 40 meter, og et nedre magasin gående fra ca. 41 meter og ned til 61 meter under terræn.

Vandkvaliteten i de to magasiner er noget forskellig, idet det øvre magasin har et større indhold af kuldioxid på 13-15 mg/l, og et større jernindhold på 3-5 mg/l. Det nedre magasin har et mindre kuldioxidindhold på under 11 mg/l og et mindre jernindhold på under 1 mg/l. Desuden er der langt større chance for at en evt. nedsivning af pesticider og anden forurening fra nærområdet vil blive fanget af det øvre magasin og ført væk. 

Igangværende aktiviteter omfatter renovering af den ene af de to gamle boringer fra 1976, og sløjfning af den anden. Renoveringen omfatter ændring af dybden til 60 meter, nyt borerør og ny pumpe med stigrør samt brøndhus på overfladen.

 

Karup Vandforsyning vil således fremover i alt have fire gode boringer, alle med en dybde på 60 meter, hvor netop det gode råvand findes, samt to vandværker, et primært og et sekundært, der supplerer hinanden og tillige enkeltvis kan virker som nødværk med tilstrækkelig kapacitet. Efter alle beregninger vil vandforsyningen fremover i lang tid være sikret og af god kvalitet til glæde for forbrugerne.

 

Med venlig hilsen

Niels Chr. Ravn

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup